پروژه گل نرگس

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    اصفهان - خیابان شهدای صفه
  • تعداد واحدها :
    88 واحد
  • نوع اسکلت :
    بتونی