پروژه باغ تخت شیراز

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان فارس -شیراز -باغتخت
  • تعداد واحدها :
    232 واحد(4 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی