پروژه گل یاس

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-اصفهان-اتوبان آقابابایی-خیابان خزایی
  • تعداد واحدها :
    148 واحد(1 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی