پروژه چهارباغ

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران- اصفهان - منطقه 4
  • تعداد واحدها :
    4 واحد
  • نوع اسکلت :
    بتونی