پروژه نقشینه 2

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    اصفهان - خیابان برازنده
  • تعداد واحدها :
    44 واحد
  • نوع اسکلت :
    بتونی