پروژه نقشینه 1

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان اصفهان-خیابان گلستان
  • تعداد واحدها :
    84 واحد(1 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی