پروژه منازل سازمانی کرمانشاه

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان کرمانشاه
  • تعداد واحدها :
    144 واحد(8 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی