پروژه مسکونی کرمانشاه

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان کرمانشاه-شهرستان کرمانشاه
  • تعداد واحدها :
    452 واحد
  • نوع اسکلت :
    بتونی