پروژه فارس-کازرون

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان فارس -کازرون
  • تعداد واحدها :
    126 واحد(7 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی