پروژه مسکونی هوابرد

مشخصات پروژه:

  • محل احداث :
    ایران-استان فارس -شیراز
  • تعداد واحدها :
    155 واحد(3 بلوک)
  • نوع اسکلت :
    بتونی